Çocuğun

100 dili

 

 

Eğitim Yeniden...

Aristo, Dewey, Vygotsky gibi daha birçoklarını sayabileceğimiz eğitim felsefecileri, bugün ihtiyacını hissettiğimiz gerçek eğitimin tanımını çok uzun yıllar öncesinde yapmışlardı. Biz yeni bir şey icat etmiyoruz, "yeniden eğitim" diyoruz…

Yıllar öncesinde tanımlanmış olanları, güçlü çocuk imajına sahip eğitimciler olarak YeniOkul'da yeniden yorumluyoruz. Bu yorumumuzda; yaratıcılık, sorgulayıcılık, deneyim, bireysel ve sosyal öğrenme ve çoklu zeka ana başlıklarımız.

Yaratıcı, yenilikçi ve araştırmacı olmak çocukların doğasında var.  Oyun, resim, heykel, matematik, dans, müzik onun yüzlerce dilinin birkaçı. YeniOkul; çocuğun içindeki potansiyeli açığa çıkarabileceği ve kendini gerçekleştireceği çevreyi sunmak için kuruldu.

 

 

 

“21.yy’da insanoğlu şimdiye kadar karşılaşmadığı türden zorluklarla karşı karşıya. En büyük kaynağımız; yaratıcılık, yenilik ve hayal gücü yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bunun yapılması, eğitimin birincil önceliği haline gelmelidir. Geleceğimizin anahtarı buradadır.”
Ken Robinson

 

Sağlam Fikir Sk. No:17 Esentepe - Şişli, Istanbul -  Tel: 0212 274 70 30 - Faks: 0212 274 70 32 - bilgi@yeniokul.com.tr